trendit

Teknologian ja digitalisaation vaikutukset terveydenhuollossa

Lääkäri 2030 oli terveydenhuollon tulevaisuutta pohtiva hanke. Sen puitteissa tunnistettiin useita megatrendejä joilla on vaikutusta lääkärien rooliin ja toimintaympäristöön. Suurin osa näistä painottuu teknologiseen kehitykseen.

Tunnistetut trendit olivat:

  • Datan kasvu ja digitalisaatio. Tiedon määrää kasvaa nopeasti, sekä tieteellisen tiedon että potilasdatan myötä. Tietomassojen, ns. Big Datan, hallinta ja seulonta on keskeisiä haasteita. Suomella on hyvät lähtökohdat sillä tietokantamme ovat poikkeuksellisen kattavia ja laadukkaita.
  • Omahoidon lisääntyminen (laitteiden ja yhteyksien parantuessa). Omahoidon lisääntymisessä on sekä suurta potentiaalia että lukuisia riskitekijöitä. Osaltaan omahoito voi vastata alan henkilöstöpulaan, mutta sillä ei tule korvata pätevää terveydenhuollon henkilökuntaa.
  • Genetiikan läpimurrot. Tulevaisuudessa geeniperimän käyttö diagnoosissa ja hoidossa tulee olemaan yhtä arkipäiväistä kuin vaikkapa verikokeiden nykyään. Sairauksien hoidosta tulee yhä yksilöllisempää.
  • Älykkäät tietojärjestelmät. Teköäly ja niin sanottu ”lisätty äly” (augmented intelligence) täydentävät lääkäreiden ja hoitajien osaamista. Paras mahdollinen tieto on kaikkien käytettävissä.
  • Virtuaaliympäristöt mahdollistavat potilaskontaktit aika- ja paikkariippumattomasti. Virtuaaliympäristöt helpottavat myös alan toimijoiden tiedonvaihtoa ja koulutusta.

Terveysteknologia – tulevaisuuden kasvuala

Terveysteknologia kuuluu kaikissa ennusteissa tulevaisuuden kasvualoihin. Tätä tukevat megatrendit sekä meillä että maailmalla. Suomessa väestö ikääntyy kovaa vauhtia mikä asettaa kasvavia vaatimuksia terveydenhuollon tehostamiselle. Monissa maissa puolestaan kasvava ja vaurastuva keskiluokka kykenee huolehtimaan omasta ja läheistensä terveydestä yhä paremmin luoden alalle kysyntää.

Terveysteknologia hyödyttää siis suomalaisia sekä parempien terveyspalveluiden kautta, että taloudellisesti vientituotteena. Jopa 80 prosenttia tuotteista menee ulkomaille, ja Suomi yksin onkin liian pieni markkina monille pitkälle erikoistuneille laitteille. Viennin arvo on 20 vuoden aikana viisinkertaistunut, ja viennin ylijäämä peräti kymmenkertaistunut. Terveysteknologian viennin kokonaisarvo vastaa jo sellun vientiä. Ala työllistää Suomessa runsaat 12000 henkilöä. Ala on myös verrattain resistentti suhdannevaihteluille. Esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisi ei juuri näy tilastoissa.

Mitä käsite terveysteknologia pitää sisällään?

  • Lääkinnälliset ja terveydenhuollon laitteet kuten monitorointi- ja röntgenlaitteet, kuvantaminen, sykemittari, leikkaussalivaruseet, sairaalasängyt.
  • Diagnostiikka: laboratoriossa toteutuva tai vieritestaus (potilas itse mittaa itseään esim. verensokeri)
  • Useat muut teknologiat kuten ilmansuodatuslaitteet, hygieeniset vaatteet, tekoäly, ohjelmistot, robotiikka (leikkaussalirobotit, lääkeannostelurobotit)