Teknologian ja digitalisaation vaikutukset terveydenhuollossa

Lääkäri 2030 oli terveydenhuollon tulevaisuutta pohtiva hanke. Sen puitteissa tunnistettiin useita megatrendejä joilla on vaikutusta lääkärien rooliin ja toimintaympäristöön. Suurin osa näistä painottuu teknologiseen kehitykseen.

Tunnistetut trendit olivat:

  • Datan kasvu ja digitalisaatio. Tiedon määrää kasvaa nopeasti, sekä tieteellisen tiedon että potilasdatan myötä. Tietomassojen, ns. Big Datan, hallinta ja seulonta on keskeisiä haasteita. Suomella on hyvät lähtökohdat sillä tietokantamme ovat poikkeuksellisen kattavia ja laadukkaita.
  • Omahoidon lisääntyminen (laitteiden ja yhteyksien parantuessa). Omahoidon lisääntymisessä on sekä suurta potentiaalia että lukuisia riskitekijöitä. Osaltaan omahoito voi vastata alan henkilöstöpulaan, mutta sillä ei tule korvata pätevää terveydenhuollon henkilökuntaa.
  • Genetiikan läpimurrot. Tulevaisuudessa geeniperimän käyttö diagnoosissa ja hoidossa tulee olemaan yhtä arkipäiväistä kuin vaikkapa verikokeiden nykyään. Sairauksien hoidosta tulee yhä yksilöllisempää.
  • Älykkäät tietojärjestelmät. Teköäly ja niin sanottu ”lisätty äly” (augmented intelligence) täydentävät lääkäreiden ja hoitajien osaamista. Paras mahdollinen tieto on kaikkien käytettävissä.
  • Virtuaaliympäristöt mahdollistavat potilaskontaktit aika- ja paikkariippumattomasti. Virtuaaliympäristöt helpottavat myös alan toimijoiden tiedonvaihtoa ja koulutusta.