Terveysteknologia – tulevaisuuden kasvuala

Terveysteknologia kuuluu kaikissa ennusteissa tulevaisuuden kasvualoihin tunnetumpien tietoteknologian osa-aluiden ohella. Tätä tukevat megatrendit sekä meillä että maailmalla. Suomessa väestö ikääntyy kovaa vauhtia mikä asettaa kasvavia vaatimuksia terveydenhuollon tehostamiselle. Monissa maissa puolestaan kasvava ja vaurastuva keskiluokka kykenee huolehtimaan omasta ja läheistensä terveydestä yhä paremmin luoden alalle kysyntää.

Terveysteknologia hyödyttää siis suomalaisia sekä parempien terveyspalveluiden kautta, että taloudellisesti vientituotteena. Jopa 80 prosenttia tuotteista menee ulkomaille, ja Suomi yksin onkin liian pieni markkina monille pitkälle erikoistuneille laitteille. Viennin arvo on 20 vuoden aikana viisinkertaistunut, ja viennin ylijäämä peräti kymmenkertaistunut. Terveysteknologian viennin kokonaisarvo vastaa jo sellun vientiä. Ala työllistää Suomessa runsaat 12000 henkilöä. Ala on myös verrattain resistentti suhdannevaihteluille. Esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisi ei juuri näy tilastoissa.

Mitä käsite terveysteknologia pitää sisällään?

  • Lääkinnälliset ja terveydenhuollon laitteet kuten monitorointi- ja röntgenlaitteet, kuvantaminen, sykemittari, leikkaussalivaruseet, sairaalasängyt.
  • Diagnostiikka: laboratoriossa toteutuva tai vieritestaus (potilas itse mittaa itseään esim. verensokeri)
  • Useat muut teknologiat kuten ilmansuodatuslaitteet, hygieeniset vaatteet, tekoäly, ohjelmistot, robotiikka (leikkaussalirobotit, lääkeannostelurobotit)